Báli- és társasöltözetek 1887/Ball and society toilettes 1887

2014.11.17 20:36

Már egyszer megemlékeztem az e farsangra előirányzott szövetekről és színekről, mindazáltal jónak tartom ismételni, hogy bársony, selyem, plüsh és Crépe de Chine úgy fiatalabb, mint éltesebb hölgyek társasöltözetei számára dívnak, ezekhez pedig még néhány újdonság csatolható, mely különös kitüntetésben részesül. Ilyenek a két árnyalatú "mauve"*-ban tartott kockázott bársony és brokát szövet, továbbá két árnyalat heliotróp** színben szövött brokát és faille csíkos szövetek. Igen szépek a plüsh és faille csíkos szövetek különösen bronzban és barnában, úgyszintén a virágos satin csíkokkal áthuzatott világos brokát szövetek.

A ruhák a legkülönbözőbb szövetekből állíthatók össze. Gyöngy tablierekből és csipkefodrokból összeállított aljakhoz például nehéz bársony- vagy plüshuszályt és derekat viselnek. A legkedveltebb dísz a gyöngy- és a selyemhímzés halvány színekben, mégpedig különféle módon alkalmazva: drapéria, tablier, sáv, epaulette***, vért, ujjdísz, gallér alakban stb. Igen szépek a hímzések mauve, heliotróp és ametiszt színű gyöngyökből hasonló selyemtüllön, mely olykor más színű, például rózsa- vagy lilaszín selyemmel van alábélelve. Pompás hímzések készülnek fekete selyemmel s különböző nagyságú fekete gyöngyökkel vagy krém selyemmel s krém gyöngyökkel s ilyenféle tabliereket és keskeny és széles szegélyzeteket elegáns öltözetekre használnak. A fekete díszt gyakran korallvörös atlasszal teszik alá.

Fiatal leányok könnyű ruháin roppant sok gyöngydíszt látni. Bájos halvány rózsaszín vagy kék viaszgyöngyök alkalmaztatnak rojt és gerló alakban a tüll és a gaze ruhák dúzai között, vagy hintetnek el az egész szöveten, sőt az apró velencei gyöngykagyló is könnyű ruhák díszére használtatik.

A táncoló ifjúság még mindig hű marad a kerek aljhoz, nem táncoló hölgyek azonban kivétel nélkül uszályos ruhákban jelennek meg társas összejöveteleken. A kisebb alklamakra felöltött uszály 10 cm hosszan fekszik a földön, a díszes alkalmakra szánt 80-90 cm hosszan. Mindegy akár összefüggésben az aljjal, akár külön készül az uszály: ez utóbbi praktikusabb, miután a ruha így kétféle képpen, kerek ruha és uszályos ruha alakjában viselhető.

A virágdísz az idén nem uralkodik kizárólag a báli ruhákon. Uralmát szalagcsokrokkal, tollakkal és gyöngyökkel osztja meg. Fiatal leányok apró aigretteket**** viselnek a hajban rózsák, nefelejtsek, százszorszépek, leanderke stb.-ből. Hasonló virágokból alkalmaztatik egy füzér a válltól a derékig rézsentesen écharpe alakban. Koszorúk nem dívnak. Fiatal asszonyok a magasra felfésült hajban stucctoll aigretteket viselnek valami ékszerrel megtűzve, vagy pedig egy-egy madarat éktűkkel.

Magyar Bazár, 1887. Január 16., 2. szám

*Mályvaszín

**Kékes lilás szín

***Katonai uniformisokon a vállazó rojtdísz

****Magasan kiálló kalap vagy hajdísz

 

Once I had noted about the appropriate fabrics and colours for this carnival season, nevertheless it's better to repeat that velvet, silk, plush and Crépe de Chine as for young as much for elderly ladies stylish for social toilettes, and some novelty can be matched to these, rewarded with special honors. These are the two shades of "mauve" checked velvet and brocade fabrics, also two shades of heliotrop* colour with woven brocade and faille stripy fabrics. Very charming are the plush and faille stripy fabrics especially in bronze and brown, also the flowery satin with crossed stripes of lighter brocade fabrics.

The toilettes can be assembled from different fabrics. For example pearl tablier or lace flounced skirts with heavy velvet or plush train and bodice. The most favoured trimmings are pearl- or silk embroideries in pale colours, in various settings: as draperia, tablier, band, epaulette**, cuirasse, sleeve decoration, collar shape, etc. The embroideries are very neat in mauve, heliotrop, and amethyst coloured pearls on similar silk-tulle, this sometimes underlined with different coloured, for example pink or violet coloured silk. Sumptuous embroideries made of black silk and different sized black pearls or créme silk with créme pearls and this sort of tabliers and narrow and wide facings on elegant toilettes. Black adornment often layed on coral red atlas.

On the toilettes of young maidens immense lots of pearl decoration appeares. Charming pale pink or blue wax pearls used in fringe or gerlo shapes among the bustles of the tulle or gauze toilettes, or scattered on the whole gown, nor yet the tiny venetian pearl-shell used as trimming for the light toilettes.

The dancing youth is still faithfull towards the roundy skirt, undancing ladies without exemption wear train toilettes at social assemblies. For smaller occasions trains lay 10 cm long on the ground, for grand occasions 80-90 cm long. No matter either correlated with the skirt or seperated train: this last is more practical, by this the dress can be worn in two ways, as roundy skirt and as train skirt.

The flower decoration doesn't reign this year exclusively on ball toilettes. The reign shared with ribbon bows, feathers and pearls. Young maidens wear tiny aigrettes*** in the hair of roses, forget-me-nots, moonflowers, leanders etc. From the similar flowers a garland setted from the shoulder to the waist in écharpe shape. Wreaths aren't fashionable. Young wives wear ostrich feather aigrettes in the high combed hair pinned with some sort of jewel, or else one-one bird with fancy pins.

"Magyar Bazár" 1887. January 16., 2nd issue

*Blueish purple shade

**Uniform yoke tassle-decoration

***Long standing hat or hair decoration

Báli és estélyi öltözetek/Ball and evening toilettes