Udvari öltözék 1881/Court dress 1881

2015.01.29 10:04

Képünk a szertartásos uszállyal kiegészített udvari öltözéket mutat. Az uszályt külön alkalmazzuk a szoknyára. A nagy uszály nehéz kelmét igényel, de mindenesetre nehéz faillet vagy atlaszt, azonban mégszebben hull bársonyból vagy hímes kelméből. Az elől csúccsal, hátul lebbennyel elátott deréknak az uszállyal összhangzania kell. A szoknyát, melyet kereken vagy közönséges uszállyal készíthetünk redőzet köti a derékkal. Általánosan megállapított szabványok az uszály hosszát férjes nőknél 350, fiatal leányoknál 300 cm-re határozzák; az előbbit selyembéléssel látjuk el, az utóbbihoz tarlatánt vagy mollt veszünk. Hogy a roppant kelmemennyiséget a terembe való lépésnél könnyebben meghajtsuk, 150 cm-nyire a derék vége alatt mindegyik varratra hosszú kelmehurkot alkalmazunk, melyet bal karunkra veszünk. A díszítéknek és a virágéknek lehetőleg nagy szabásúnak kell lennie, nehogy a téren kicsinyesen hassanak és az uralkodó divat úgy kívánja, hogy a berendezés egyik oldalt kezdődjék és folytatólagos legyen - habár a virágok ide-oda is lehetnek alkalmazva - nem pedig mint azelőtt, középtől kiindulva mindegyik oldalon egyenlően hajoljanak fölfelé. Valódi csipkéken és dús arany hímzésen kívül lenge dudorokat is használnak kettősrétű selyemtüllből.

Budapesti Bazár, 1881. Február 15.

 

Our picture presents a court dress completed with the ceremonial train. The train applied seperately on the skirt. The big train requires heavy fabric, but anyhow heavy faille or atlas, but falls more beautifully from velvet or broidery fabric. The front darted, back peplum bodice must be harmonious with the train. The skirt can be made short or with common train, attached to the bodice via gatherings. The generally stated standards determine the length of the train for married women in 350, for young misses in 300 cm; the first provided with silk lining, for the last tarlatan or mull sorted. To relax the enormous material amount when stepping into the drawing room, under 150 cm from the end of the bodice on all seams fabric loop setted, this put on the left arm. The trimming and the flower decorations must be big as possible, for fear of appearing small on the material and the dominant fashion commands, that the arrangement starts at one side and continuous - although the flowers can be setted here and there too - not like before, starting from the center and directed upwards equally on both sides. Beside of genuine laces and opulent golden embroidery, flimsy bulges used too from double-layer silk-tulle.

Budapesti Bazár, 15. February 1881.

Udvari öltözék középről kiinduló díszítékkel /Budapesti Bazár, 1878)/Court dress with center started decorations (Budapesti Bazár, 1878)

Udvari öltözék folytatólagos széldíszítékkel (Budapesti Bazár 1881)/Court dress with continuous hem trimming (Budapesti Bazár, 1881)

Uszály elrendezése és széldídszíték minták udvari uszályokhoz/Train arrangement and hem trimming samples for court trains

Udvari öltözék asszonyoknak és estélyi ruhák fiatal hölgyeknek (Magyar Bazár, 1882)/Court ensemble for women and evening toilettes for young ladies (Magyar Bazár, 1882)