Társasöltözetek 1886/Social toilettes 1886

2014.11.17 20:33

A mulatságok évadjának beálltával a divat, mely ősszel főképp csak utcai- és háziruhákra volt tekintettel, ismét tüzetesen foglalkozik a társasöltözetekkel.

Mindenek előtt ki kell emelnünk, hogy az uszályos alj az idén ismét nagy kedveltségnek fog örvendeni, azonban kizárólagosan csak ünnepélyes alkalmakra. Az uszályos alj fényes ebédekre, nagy estélyekre és bálokra öltetik fel fiatal asszonyok és garde de dames-ok által egyaránt. Színházba, hangversenybe, kisebb estélyekre a kerek ruha mérvadó. Fiatal leányok általában nem viselnek uszályt, sőt egészen fiatal asszonyok sem viselik bálban, ha táncolni szándékoznak. Kerek ruha alatt azonban, ha társasöltözetről van szó, korántsem olyan kerek ruhát értenek minőt utcára viselnek. Az utcai ruha téli viseletre többnyire alig ér földig, hogy megszenvedjen a nedvesség által, míg a kerek szalonruha 1 vagy 11/2 cm-nyire a földön fekszik.

Az uszályos ruhák uszálya 190-230 cm hosszúság között változik. Csaknem minden uszály fölül dudorozva van. Az uszályos ruhák többnyire kétféle szövetből állíttatnak össze, jobbára egy szín két elütő árnyalatában. Faille francaise és nagyvirágos damaszt, atlasz és brokátszövet, továbbá faille és plüsh, atlasz és plüsh vagy bársony a legkedveltebb összeállítások. A damaszt és brokátszövetekkel való összeállításnál többnyire az előrész és derék készülnek ez utóbbi szövetből, míg a brársonyból és plüshből készült ruháknál az uszály és a derék állnak bársonyból és plüshből. Különben a személyes izléstől is függ.

Igen divatosak ismét a bársony vagy plüsh derekak selyem vagy megfelelő színű csipke aljakhoz. De aminek szép nyakkal bíró fiatal asszonyok és leányok legjobban örülhetnek, az azon körülmény, hogy az anyáink által kedvelt kereken kivágott derekak újra divatba jöttek. E derekak elől hosszú, hátul rövid ékbe vannak szabva, a csípőn kikerekítve és elől vagy hátul fűződnek. Elől a fűzés ráncrészek által fedetik be. Az előrészek hímzett vértet, apró, ráncokba rendezett berthe részeket, stb. mutatnak. Ige rövid ujjak, melyeket a vállon szalagrozette, virágcsokor, stb. fog össze, fejezik be a derekakat, melyek a kivágás körül krepplissé plissét is nyernek. Idősebb hölgyek vagy egészen magas, vagy szívalakban kivágott, gazdagon díszített, szintén ékbe szabott derekakat viselnek. Színházba, estélyekbe az elől hátul alkalmazott V alakú kivágás még mindig igen kedvelt.

Magyar Bazár, 1886. December 16., 24. szám

 

With the supervened gaiety seasons fashion, during autumn only payed attention to street and in-door wears, again scrutinisely deals with social toilettes.

Before all we should mark out that the train skirt shall be favoured widely, but only exclusively for ceremonial occasions. Train skirts are worn for banquettes, grand soirées and balls by young wives and garde de dames too. At theatre, concert, smaller soirées roundy skirt is significant. Young misses usally don't wear train, furthermore even very young wives don't wear it at balls, if they want to dance. But under the roundy skirt, if talking about social toilette, not by a long the same roundy dress is meant as what worn out on the streets. The street wear for winter mostly hardly reaches the ground to suffer from wet, but the roundy salon toilette lays on the ground of 1-11/2  cm.

The train of the train skirts vary between 190-230 cm. Almost every train has bustles on the upside. The train toilettes are mostly assembled of two different fabrics, in most cases one colour's two tones. Faille francaise and big flowery damask, atlas and brocade material, furthermore faille and plush, atlas and plush or velvet are the most prefered settings. On assembles from damask and brocade fabrics mostly the front and bodice are made from the second fabric, while dresses made of velvet and plush the bodice and train are made from velvet and plush. Otherwise depends on personal taste.

Again, very fashionable are the velvet or plush bodices for silk, or adequate coloured lace skirts. But something young wives and maidens should take delight with a charming neck, is that situation, the roundy cut bodices, prefered by our mothers, recently had become en vogue again. The bodices cut in the front with long, at the back with short darts, curved around the hips and laced at the front or back. At the front the lace closure is covered with pleats. The front sides show embroidered cuirasses, small, pleated berthe parts, etc. The sleeves are very short, on the shoulders held together by ribbon rosette, bouquet, etc. and finish the bodices, what gain around the cut crépe-lisse pleats too. Elderly women wear either very high or heart-shape cut, richly trimmed, also darted bodices. At theatre, soirées V-shape cut at the front and back is still very favoured.

"Magyar Bazár" 1886. December 16., 24th issue

Estélyi öltözetek fiatal leányoknak és fiatal asszonyoknak/Evening toilettes for young misses and young wives