Társasöltözék (I) 1885/Evening toilette (I) 1885

2014.11.19 17:03

Társasöltözék kendő díszítékkel, elő- és hátrésze/Evening toilette with tucker decoration, front and back view

A tunikaredőzetek szabásáttekintése/Pattern for the tablier parts

 

Mintánkat rózsaszín selyemvirágokkal behintett fehér, sima virginiából és halvány rózsaszínű surahból állítottuk össze. A 60 cm magas rakottránccal ékített szoknya egészen fehér; a szabásáttekintés a és c redőzetrészek hímes kelméből állnak. A b szél selyem. Elől az a rész a bal oldalszéllel a szoknyavarrat mellett kezdődik, mely varrat az elő- és oldalrészt köti össze, míg ellenben a felsőszélt 16-tól 185-ig ráncoltan illesztjük a boncba. A kereszt és ponttal jelzett fölcsípéssel képződik az előképen látható mély dúz, a többi rész alatt tágan képződik, miután a felsőszélen 185-től 210-ig hurkot képeztünk, és az oldalszélt kereszt és pont szerint ráncoltuk. A b oldalszél , mely 34-nél csillaggal csillagra az említett hurok mellett ráncoltan kezdődik, a kettőspontok szerint két hurokká varrva, a hátkép szerint mély ívekkel borul a szoknya hátsó szélére, aztán 274-nél sűrűn ráncoljuk, a bonc alá illesztjük és 294-ig rövid dúzzá rendezzük. A hátsó rendezés kiegészítéséül szolgáló c részt, mely kereszttel keresztre csatlakozik a szélhez, ez alatt, valamint a felsőszélen ráncoljuk és láthatatlan öltésekkel tartjuk. Az előközépen kapcsolt lebbenyderék a mély, csúcsos kivágás alatt 20 cm széles csipkelepelből rendezett kendődíszítéket mutat. Boglárcsokrok és nyakszalag 31/2 cm széles kettősrétű surah szeletből.

 

Our sample combined with scattered pink silk flowers on white, plain virginia and pale pink surah. The skirt trimmed with 60 cm high pleated flounce wholly white; the pattern's a and c tablier parts are from the flowery fabric. The b part is silk. Infront the a part with the left side starts beside the skirt's seamline, this seam connect the front and side parts, but the upper side from 16 to 185 gathered and joined to the waistband. With the cross and point signed pick up starts the deep bustle as on the front view, under the other parts loose, after in the upper side from 185 to 210 a loop created, and the side's side according to cross and point pleated. The b side part, this at 34 from star to star begins beside the noted loop, according to the double-dots sewn into two loops, after the back view with deep archwises falls onto the skirt's back side, then at 274 densely pleated, attached under the waistband and 'till 294 setted into a short bustle. The back arrangement supplementing c part, this from cross to cross joins with the side, underneath of this, also on the upper side gathered and supported by invisible stitches. The front middle closured peplum bodice under the deep, darted cut presents tucker decoration from 20 cm wide lace-veil. Ribbon bows and neck ribbon of 31/2 cm wide folded surah slice.