Őszi sétaruha 1885/Autumn walking dress 1885

2014.11.12 11:11

Öltözék kétoldalú drapériával, oldal- és előrésze/Dress with two side drapery, side and front view

Szabásáttekintése/The pattern

 

Nappé cheviot kelme adja az előképen látható öltözék anyagját, mely az oldalképen egyszínű Francois kelméből látható. Mind a két szövet díszét sima ottoman selyem képezi és pedig ráncokba hajtogatva a derékon, míg a derék ujjain kézelők alakjában. Ráncbetét látható a mellen, míg a derék előrészén hasonlóképpen hajtókadísz van ugyanazon szövetből. A szabásáttekintésen e és f betűkkel jelzett részek a felhúzott drapériát mutatják, az e rész az előrészen látható kis ráncot adja, mely az előrész felső részének közepén erősíttetik meg, jelezve a kereszttől a csillagig, mely jobb előrészt és a selyemmel beszegett hátsó oldalrészt zárja le, mialatt a felálló véget később a bal hátsó részen erősítjük meg. Végül, miután a csillag csillagnál találkozott, a hátsó oldalszegélyt könnyen felhúzzuk. A hátsó f drapériát mintegy 130 cm körül 260 cm-nél kereszt és pont következik, mialatt a hátsó részt ráncokba rendezzük el (lásd az oldalképen). Az öltözék többi díszét (g) könnyű ívbe drapériázott sálrész képezi, melynek ráncai 17 cm hosszúak, 42 cm széleséggel és 10 cm széles felsőrésszel, melyek közepét egy kötés foglalja el. Ehhez jön még 12 cm széles ráncokba rakott alsó szegély.

 

Nappé cheviot fabric gives the front view's dress, this on the side view can be seen from uni-coloured Francois fabric. Both dresses decorated with plain ottoman silk as folded into pleats on the bodice, while on the sleeves as cuffs. Pleated plastron on the breast, while at the front of the bodice similar turn-down trimming from the same fabric. On the pattern e and f letters show the gathered drapery, the e part gives the little tablier at the front side, supported at the upper part of the front middle, signed from cross 'till star, this closing the right front side and the silk faced back side part, while the up standing ending later supported at the left back side. Finally, after star joined with star, the back side hem slightly gathered up. The back f drapery around 130 cm to 260 cm cross and points come, under these the back side pleated (see the side view). The other decorations of the dress made by the light arched draperied shawl-part (g), these's tucks are 17 cm long, 42 cm wide and 10 cm wide upper side, the middle engrossed with a knot. The 12 cm wide hem trimming pleats join to these.