Öltözék hosszú redőzettel 1885/Toilette with long drapery 1885

2015.02.02 12:04

Nyári öltözék eleje és a szoknya hátrésze/Front view of the summer dress and the skirt's back view

A redőzet szabásáttekintése/The drapery's pattern

 

A szabásáttekintés mutatja a 18 cm-ig ráncolt előrésznek redőzet részeit, melyeket miként azt az előkép mutatja a szoknyán keresztbe, rézsent irányban levarrunk. A felső szélt 57-ig néhány ráncba szedjük, innét kezdve pedig 8 cm széles, háromszoros öbölráncokba fektetjük. Miután a kelmét 57-nél 82 cm hosszan fölcsípjük (lásd a szoknya képen bal oldalt) a hátsó szélt csillaggal csillagra hurokká rendezzük. A megborító b balszélnek felső szélét ameddig rézsentes, 10 cm-ig ráncoljuk, azután 47-ig simán, 65-ig pedig kereszttel keresztre hurokká varrva, végre pedig ismét ráncoltan csatlakozik a bonchoz. 22-nél a kelmét, mint a másik oldalon fölcsípjük, hátsó szélén pedig kettősponttal kettőspontra hurokká rendezzük. Az egymáshoz érő széleket néhány láthatatlan öltés illeszti össze és biztosítják a csinos redőzetet. Hátsó középen kapcsolt, sima csúcsos derék csipke kendővel.

 

The pattern shows the pleated parts into 18 cm of the front tablier, as shown on the front view crossed over the skirt, biasly directed sewn down. The upper side gathered 'till 57, starting from here arranged into 8 cm wide, threefold wide box-pleats. After the fabric at 57 picked up in 82 cm lenght (see the skirt's view left side) the back side from star to star setted into a loop. The covering b left side's upper side as long as biasly pleated into 10 cm, then 'till 47 plain, and till 65 from cross to cross sewn into loop, finally simply joins with the waistband. At 22 the fabric, as on the other side picked up, at the back side from double-dot to double-dot setted into loop. The sides reaching each other attached with some invisible stitches and supporting the pretty tablier. Simple darted bodice with closure at the back middle, with lace tucker.