Háziöltözék 1885/House dress 1885

2014.11.19 16:33

Háziöltözék hosszú redőzettel, elő- és hátrésze/House dress with long tablier, front and back view

A tunika szabásáttekintése/Pattern for the tunique

 

Fekete öltözéket mutatunk be, arany zsinór díszítékkel. A szoknyát széles volánt díszíti, melynek alsószélét szegélyekben varrjuk le, melyeknél az arany zsinór szegélyzetkén látszik. A redőzethez két szél szükséges, miknek mértékét és ránc utasításait a szabásáttekintés mutatja, a adja a szélesebb szélt az elő- és oldalredőzethez, melynek előközepét a tűzdelt vonal jelzi. Felsőszélén mély ráncokba szedve a szoknyaboncba esik, míg ellenben kereszt és pont szerint egyik oldalán fölcsípve az előképen látható csúcsot képezi. A másik oldalszélt, a hátkép szerint hurokba fektetjük és aztán lehull elfedve a hátsó széltől, melyből b csupán felét adja. A hátsó szélt felsőszélén ráncoljuk s középen és jobb oldalt fölcsípjük.

 

We present a black dress with golden cord trimming. The skirt trimmed with wide volant, the hem sewn into pin-tucks, on the facings golden cord appears. For the tablier two parts needed, the measures and pleat directions shown on the pattern, a gives the wider part to the front and side tabliers, the front middle signed by the broken line. On the upper side deeply pleated and mounted into the waistband, but according to crosses and points on one side picked up and creates the edge, as seen on the front view. The other side, according to the back view folded into loop and then falls down covered by the back part, to this b only gives the half. The back part pleated on the upper side and at the middle and right side picked up.