Estélyi ruhák 1874/Evening toilettes 1874

2015.01.26 13:24

Estélyi ruhák alatt mi három különféle célra szolgáló öltözetet értünk, mégpedig először: a színházba vagy hangversenybe alkalmazandó, másodszor díszebédnél és bemutatásnál viselendő és végre kizárólagosan tánchoz szolgáló ruhákat. Az első sorban említett öltözetek csupán selyemből vagy bársonyból készülnek, az alj sima és uszályos hátul egy kis dudorral. A díszítés gazdag hímzésből áll, mely elől kötényformában van alkalmazva, a szívformában kivágott lebbenyes derék valamint a félhosszú ujjak szintén hímzéssel vannak borítva. A nyak kivágása és az ujjak eleje Valois csipkézettel környezve, hajban tolldísz vagy gyémántékszer. Egészen fiatal hölgyek e célra csíkozott könyebb selymet is választhatnak és ekkor az alj gazdagon ékíttetik fodrokkal, a hajba virágot tűznek. Díszebédnél vagy bemutatásnál a legnagyobb eleganciát és fényt fejtjük ki: a ruhák e célra szépségre és gazdag kiállításra nézve mindent felülmúlnak. E ruhákhoz majdnem kizárólagosan sima nehéz selymek használtatnak, mint: grosgrain, atlasz vagy moire. Más hasonló ruhák gaze, tüll vagy csipke tunikával vannak borítva. Végül a báliruhákról néhány szót. Ezek fiatal hölgyek részére majdnem kizárólagosan tarlatanból készülnek, selyemmel és virággal ékítve.

Magyar Bazár 1874. Január 1., 1. szám

 

Under evening toilettes we mean three different purpose dresses, as first: used at the theatre or concert, second used during soirée or presentation and finally toilettes only ment for dancing. The toilettes noted first only made of silk or velvet, plain skirt with train and small bustle at the back. Trimming of rich embroidery in tunique shape at the front, the heart shape cut peplum-bodice also the demi-sleeves covered with embroidery. The neck cut and the edge of the sleeves trimmed with Valois lace, in the hair feather or diamond jewel. Very young ladies for this purpose can choose stripy light silk and then the skirt richly trimmed with flounces, in the hair flower stitched. During soirée or presentation the greatest elegance and luxury exerted: toilettes for this purpose take the shine out of everything else in beauty and rich settings. For these toilettes only plain heavy silks used, as: grosgrain, atlas or moire. Other similar dresses covered with gauze, tulle or lace tunique. Finally some words about ball toilettes. These for young misses only exclusively made form tarlatan, trimmed with silk and flowers.

"Magyar Bazár" 1874. January 1., 1st issue

Színházi öltözetek/Theatre toilettes                                         Estélyi öltözékek/Evening toilettes

Díszvacsora öltözetek/Grand soirée toilettes                             Báli öltözetek/Ball toilettes