Egyszerű stílus a valóságban 1882-'87/Simple style in reality 1882-'87

2015.01.22 10:04

Néhány fotó, hogy hogyan is nézett ki a hölgyeken az egyszerű stílus amit a második dúzos időszak megkívánt:

Some photos how the simple style looked like on the ladies what the second bustle period required:

 

Alexandra walesi hercegné udvari díszruhákban 1883 és 1887-ben/Alexandra princess of Wales in ornate court toilettes in 1883 and 1887

"Civilben" yacht öltözetben és hugával "minnie"-vel aki ekkor már cárné volt Mária Fjodorovna néven, 1884 és 1885-ben/Wearing "common" yachting toilette and with her sister "Minnie" who was the czarina of all Russians as Maria Feodorvna by then

"Ella" aki a későbbi tragikus sorsú orosz cárné nővére volt, házassága révén orosz nagyhercegné lett Elizavet Fjodorovna néven, sajnos a végzetét ő sem tudta elkerülni, 1886-ban és 1887 körül/"Ella" the elder sister of the future ill-faited russian czarina, by marriage Russian grand-duchess in the name Elizavetha Feodorovna, alas she couldn't escape her destiny neither, in 1886 and ca. 1887

"Ella" díszes látogatási vagy kikocsikázási öltözetben és estélyi viseletben, 1887 körül/"Ella" in fancy visiting or carriage toilette and in evening dress, cicra 1887

Mária Valéria osztrák főhercegnő 1884-ben és 1885 körül/Marie Valerie austrian archduchess in 1884 and circa 1885

Gizela és Mária Valéria főhercegnők 1885 körül/Gisela and Marie Valerie archduchesses circa 1885

Korabeli színésznők díszes salon toalettekben, 1884 körül/Period actresses in fancy salon toilettes, circa 1884

 

Hétköznapi nők hétköznapi viseletjeikben:

Common women in daily wears:

Téli bársonyruha 1882 januárjából és egyszerű sétaruha 1883 körülről/Winter velvet dress from the January of 1882 and simple walking dress circa 1883

Dúzosabb ruhák 1884 körül és 1885-ből/Bustled dresses circa 1884 and from 1885

Az egyszerű angolos öltözetek 1885 körül/The simple English toilettes circa 1885

Díszesebb sétaruhák, 1885 körül/Fancy walking toilettes, circa 1885

Salon vagy estélyi öltözetek, 1885 körül/Salon or evening toilettes, circa 1885

Angolos sétaruha 1886 körülről és díszes nyári fürdőhelyi öltözet 1882-ből/English style walking dress circa 1886 and fancy summer bathing place toilette from 1882

 

Képek részben saját gyűjteményből, főméltóságú hölgyek a Grand Ladies oldalról, hétköznapi nők a The Barrington House oldalról.

Photos partly from own collection, royalty ladies from Grand Ladies site, common women from The Barrington House site.